CHÁN NẢN VÀ HAY TRÌ HOÃN KHI HỌC TIẾNG ANH, PHẢI LÀM SAO ĐÂY

Có lúc nào bạn tự nhủ với mình sẽ học tiếng Anh đàng hoàng vào ngày mai. Nhưng hôm sau, những cuộc vui với bạn bè, những thú vui cá nhân làm bạn trì hoãn…

Có lúc nào bạn biết phương pháp học của mình tốt, nhưng lại thấy chưa hiệu quả, lại chán nản, muốn bỏ cuộc….

Mỗi lần chán nản hay trì hoãn, các bạn hãy đọc những câu danh ngôn này thử nhé. Chắc chắn sẽ tạo động lực để các bạn vực lại tinh thần đó:

It is our attitude at the beginning of a difficult task which, more than anything else, will affect its successful outcome.
Chính thái độ của chúng ta khi bắt đầu một việc khó khăn sẽ ảnh hưởng lên kết quả thành công nhiều hơn bất cứ điều gì khác.
----------------------###----------------------
A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.
Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực, và điều tưởng chừng như là thất bại vô vọng có thể biến thành thành công rực rỡ.
----------------------###----------------------
The key to success is to focus our conscious mind on things we desire not things we fear.
Chìa khóa thành công là tập trung lý trí của chúng ta vào những điều chúng ta muốn chứ không phải những điều chúng ta sợ.
----------------------###----------------------
Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success.
Xây dựng thành công từ thất bại. Sự chán nản và thất bại là hai bước đệm chắc chắn nhất dẫn tới thành công.
----------------------###----------------------
For success, attitude is equally as important as ability.
Để thành công, thái độ cũng quan trọng ngang bằng khả năng.

Phương pháp khác:
0904.72.68.99
0905.79.97.38
danang.marvel@gmail.com