Những bài học tiếng Anh thú vị

100 CỤM ĐỘNG TỪ QUAN TRỌNG SỬ DỤNG HẰNG NGÀY

Cụm động từ (Phrasal Verb) là sự kết hợp của một động từ rất cơ bản đi kèm với một hoặc hai giới từ. Nghĩa của cụm động từ rất khó đoán dựa vào nghĩa của động từ và giới từ tạo thành nó. (Ví dụ: look là nhìn, after là sau nhưng look after kết hợp lại phải hiểu với nghĩa là chăm sóc).

100 TÍNH TỪ THƯỜNG SỬ DỤNG HẰNG NGÀY TRONG TIẾNG ANH

Tính từ là 1 trong những loại từ thường gặp trong đề thi TIẾNG ANH vì thế nắm được ý nghĩa và các dạng thức của tính từ là 1 trong những cách tích cực giúp bạn làm bài tập 1 cách hiệu quả.
Để nhận biết được tính từ có thể dựa vào tiền tố hoặc hậu tố. Trong đó hậu tố phổ biến là: able, ible, ly, ful, al, ous, ive, ent, less, ant, ic, y, al, ing, ed... Nên được học thuộc
Dưới đây là những tính từ trong TIẾNG ANH thường gặp nhất trong giao tiếp hằng ngày.

TUYỂN TẬP CHUYỆN CƯỜI SONG NGỮ ANH - VIỆT - [PHẦN 3]

 IRREPLACEABLE
My six-year-old grandson called his mother from his friend Charlie s house and confessed he had broken
a lamp when he threw a football in their living room.
"But, Mom," he said, brightening, "you don t have to worry about buying another one. Charlie s mother
said it was irreplaceable."

48 TỪ VỰNG VỀ THỜI TRANG - Tieng Anh Giao Tiep Da Nang


1. lapel /lə.ˈpel/ - ve áo

2. blazer /ˈbleɪ.zəʳ/ - màu sặc sỡ khác thường (đồng phục)

3. button /ˈbʌtn/ - khuy áo

4. slacks /slæks/ - quần (loại ống trùng)

TIẾNG ANH GIAO TIẾP KHI ĐI DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế, do đó, tiếng Anh được sử dụng tại rất nhiều quốc gia trên thế giới. Khi đi nước ngoài việc trang bị những câu Tiếng Anh giao tiếp cơ bản sẽ rất hữu ích. Các bạn cùng xem một số câu giao tiếp thường dùng trong các chuyến du lịch nhé.


News 46 - 50 of 54
< | << | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | >> | >All
0904.72.68.99
0905.79.97.38
danang.marvel@gmail.com