Những bài học tiếng Anh thú vị

CÁC CÂU HỎI BẮT CHUYỆN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TỰ NHIÊN NHẤT
Đây là 5 loại câu hỏi phổ biến nhất để bạn có thể bắt đầu bất cứ một cuộc nói chuyện bằng tiếng Anh nào. Đây là những câu hỏi quen thuộc nhất sẽ giúp các bạn có được những thông tin cơ bản về một ai đó trong lần đầu nói chuyện.

100 CỤM ĐỘNG TỪ QUAN TRỌNG SỬ DỤNG HẰNG NGÀY

Cụm động từ (Phrasal Verb) là sự kết hợp của một động từ rất cơ bản đi kèm với một hoặc hai giới từ. Nghĩa của cụm động từ rất khó đoán dựa vào nghĩa của động từ và giới từ tạo thành nó. (Ví dụ: look là nhìn, after là sau nhưng look after kết hợp lại phải hiểu với nghĩa là chăm sóc).

100 TÍNH TỪ THƯỜNG SỬ DỤNG HẰNG NGÀY TRONG TIẾNG ANH

Tính từ là 1 trong những loại từ thường gặp trong đề thi TIẾNG ANH vì thế nắm được ý nghĩa và các dạng thức của tính từ là 1 trong những cách tích cực giúp bạn làm bài tập 1 cách hiệu quả.
Để nhận biết được tính từ có thể dựa vào tiền tố hoặc hậu tố. Trong đó hậu tố phổ biến là: able, ible, ly, ful, al, ous, ive, ent, less, ant, ic, y, al, ing, ed... Nên được học thuộc
Dưới đây là những tính từ trong TIẾNG ANH thường gặp nhất trong giao tiếp hằng ngày.

TUYỂN TẬP CHUYỆN CƯỜI SONG NGỮ ANH - VIỆT - [PHẦN 3]

 IRREPLACEABLE
My six-year-old grandson called his mother from his friend Charlie s house and confessed he had broken
a lamp when he threw a football in their living room.
"But, Mom," he said, brightening, "you don t have to worry about buying another one. Charlie s mother
said it was irreplaceable."

48 TỪ VỰNG VỀ THỜI TRANG - Tieng Anh Giao Tiep Da Nang


1. lapel /lə.ˈpel/ - ve áo

2. blazer /ˈbleɪ.zəʳ/ - màu sặc sỡ khác thường (đồng phục)

3. button /ˈbʌtn/ - khuy áo

4. slacks /slæks/ - quần (loại ống trùng)


News 41 - 45 of 50
< | << | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | >> | >All
0904.72.68.99
0905.79.97.38
danang.marvel@gmail.com